اجلاس زمین در سال 1992 دولت­ها را به سمت توسعه­ای سوق داد که حداقل زیان و لطمه را به محیط­زیست وارد کند و گردشگری پایدار نیز جزء توافقات حاصل در دستور کار اجلاس 21 قرار گرفت(پاپلی یزدی، 1389 ص 108).گردشگری پایدار راهی جدید برای مناطق در حال توسعه فراهم می­آوردکه ارتباطی هم پیوند میان گردشگری و محیط فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی احاطه کنندۀ آن را مستقر می­کند(شارپلی ،2002).  گردشگری پایدار، گردشگری می باشد که بتواند در یک محیط، در زمان نامحدود ادامه یابد و از نظر انسانی و فیزیکی به محیط زیست صدمه نزند و تا به آن حد فعال باشد که به توسعه سایر فعالیت­ها و فرایندهای اجتماعی لطمه­ای وارد نیاورد(باتلر[2]،29:1980).

اصول گردشگری پایدار شامل موارد زیر می باشد:

v     بهره گیری پایدار از منابع: حفظ و بهره گیری از منابع(طبیعی، اجتماعی و فرهنگی) بسیار حایز اهمیت و به معنای تجارت در دراز مدت می باشد.

v     عدم مصرف بیش از حد و اتلاف: این امر جلوی هزینه­های بازسازی و زیان­های درازمدت را می­گیرد و به کیفیت گردشگری کمک می­کند.

v     حفظ تنوع: حفظ و ارتقای تنوع طبیعی، اجتماعی و فرهنگی برای پایداری درازمدت گردشگری اهمیت ویژه دارد و گردشگری را انعطاف پذیر می­کند.

v     برنامه ریزی: بسط و توسعه گردشگری در یک چارچوب برنامه ریزی راهبردی که تاثیرات محیط­زیست را مد نظر قرار می­دهد، پایداری دراز مدت گردشگری را افزایش می­دهد.

v     طرفداری از نظام اقتصاد محلی: گردشگری بایستی با تحت پوشش قرار دادن فعالیت­های اقتصادی محلی و مد نظر قرار دادن ارزش­ها و هزینه­های محیط­زیست از نظام­های اقتصادی طرفداری کند.

v     مشارکت جوامع محلی: مشارکت کلی جوامع محلی در بخش گردشگری نه تنها به نفع خود آنها بلکه نوع تجربۀ گردشگری را بهبود می­بخشد.

v     مشاوره با افراد ذی­نفع و عامه مردم: مشاوره بین مسئولان، مدیران و سرمایه­گذاران صنعت گردشگری و سازمان­ها و نهادهای مردمی مهم می باشد. این امر باعث می­گردد که همه دوشادوش هم کار کنند و اختلافات منافع را کنار بگذارند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

v     آموزش خدمه: آموزش خدمه باعث رعایت استانداردها می­گردد و در کنار آن استخدام خدمۀ محلی کیفیت گردشگری را بهبود می­بخشد.

v     مسئولیت بازاریابی صنعت گردشگری: از آنجا که بازاریابی اطلاعات کاملی را در اختیار گردشگران قرار می­دهد، نه تنها سبب افزایش تکریم نسبت به محیط فرهنگی، اجتماعی و طبیعی نواحی دیدنی می­گردد، بلکه رضایت مشتری را نیز افزایش می­دهد.

v     انجام پژوهش: پژوهش، جمع­آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل نه تنها به حل و فصل معضلات گردشگری کمک می­کند بلکه مزایایی را برای مقصدها، صنعت و مشتریان در بر خواهد داشت(لومسدن،1380: 378).

[1] – Sustainable tourism development

[2] Butler

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد