1/ برنامه‌ریزی در سطوح مختلف سیستم گردشگری رخ می دهد ، از سطح یک سایت یا جاذبه تا برنامه‌ریزی مقصد، منطقه یا سطح ملی . هر سطح نیز پیچیدگی‌ها و اهداف متفاوت خاص خود را دارد(شارپلی[1]،112:2006).

-سطوح برنامه ریزی گردشگری

برنامه‌ریزی در سطوح مختلف سیستم گردشگری اتفاق می‌افتد:

v     سطح بین‌المللی: این سطح توسط سازمان‌هایی مانند: سازمان جهانی جهانگردی و انجمن جهانی سفر و گردشگری انجام می‌پذیرد. این سازمان‌ها قدرت یا توانایی حقیقی را ندارند بلکه آنها صرفاً اطلاعات برنامه‌ریزی گردشگری در سطح بین‌المللی را ارائه می‌دهند.

v      سطح ملی: برنامه‌ریزی گردشگری ملی مجموعه برنامه‌های توسعه گردشگری و سفر را برای یک کشور به عنوان یک مجموعه تنظیم می کند.

v     سطح محلی / مقصد: در سطح محلی، برنامه‌ریزی بسیار جزئی‌تر و نتایج خاصی مانند طبیعت، تعداد امکانات و جاذبه‌ها، نیازهای حمل و نقل محلی و غیره مورد خطاب قرار می‌گیرد (همان 119).

2/طیف متنوعی از سازمان‌ها با اهداف خاص در فرایند برنامه‌ریزی مشارکت دارند.

3/ برنامه‌ریزی گردشگری بر طبق نیازها یا خصوصیات خاص مقصدهای مختلف و انواع گردشگری متفاوت می باشد(شارپلی،112:2006).

بطوری کلی فرایند برنامه‌ریزی بایستی از مجموعه‌ای از مراحل مذکور پیروی نماید:

  • فرموله کردن سیاست‌ها، انتخاب گردشگری به عنوان یک عنصر در گسترش توسعه مقصد
  • شناسایی اهداف کلی و عینی (اهداف عینی سیاست‌های کلی را برآورده می‌سازد).
  • جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با توسعه گردشگری که می‌تواند دست اول یا دست دوم باشد.
  • تجزیه و تحلیل داده‌ها، داده‌ها بایستی طبق تعدادی از نتایج کلیدی شامل موارد زیر تجزیه و تحلیل شوند.

ـ سنجش دارایی‌ها       ـ تجزیه و تحلیل اثرات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ـ تحقیقات بازار           ـ فرایند توسعه مالی، اشتغال، آموزش کوتاه مدت وبازاریابی

  • آماده کردن برنامه
  • اجرایی کردن برنامه

[1] Sharpley

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد