• کنترل و سنجش خروجی‌ها
 • نکته مهم قابل توجه این می باشد که برنامه‌ریزی یک اتفاق یکباره نیست بلکه آن بایستی بصورت مداوم و فعالانه باشد. برنامه‌ریزی عنصر مهمی در توسعه گردشگری می باشد. برنامه‌ریزی ضعیف یا عدم برنامه‌ریزی ممکن می باشد به معضلات زیست محیطی و اجتماعی و یا از دست دادن جریان‌های گردشگری مقصد منجر گردد(همان، 113).در ادامه به نمونه ای از فرایند بر نامه ریزی گردشگری تصریح می گردد.

  – فرایند برنامه ریزی گردشگری آلبرتا ، کانادا

  بخش اول :در برگیرنده شناخت جایگاه موجود می باشد. معرفی جاذبه ها ، زیربنا ها ، پذیرایی و خدمات ،و ترفیعات . شناخت کمبودها و محدودیت ها . پاسخ به سوالاتی مانند : کجا هستیم ؟ به کجا می خواهیم برسیم ؟ و چه توسعه ای مناسب وضعیت موجود می باشد .

  بخش دوم : مطالعه سازمان و تشکیلات مربوطه : شناخت اهداف سیاست ها و فعالیت های هر سازمان جهت رسیدن به توافق همگانی و هدف واحد

  بخش سوم : فهرست کردن فعالیت هایی جهت تجزیه وتحلیل بازار ، مطالعه منطقه و جمع آوری داده ها ی مقصد

  بخش چهارم : شناسایی و آموزش نیروی متخصص برای رسیدن به اهداف(1997،SINAA ).

   

   

  7-1-2-  رویکردهای برنامه‌ریزی گردشگری

  روشی که برنامه‌ریزی گردشگری با آن انجام می‌پذیرد بسیار متفاوت می باشد.

  • رویکرد تشدید کننده[1]: تمرکز اولیه این رویکرد بر بهینه کردن منافع کوتاه مدت می‌باشد. مانند برگزاری بازیهای المپیک.
  • رویکرد اقتصادی[2]: اصل اساسی این رویکرد تمرکز بر رشد اقتصادی می باشد. برنامه‌ریزی، توسعه و بازاریابی آن با هدف حداکثر کردن برگشت اقتصادی طراحی می گردد.
  • رویکرد کاربری زمین[3]: در این رویکرد محافظت از محیط‌های فیزیکی در مرکز فرایند توسعه گردشگری قرار دارد.
  • برنامه‌ریزی گردشگری جامعه محور[4]: رویکرد پایین به بالای برنامه‌ریزی گردشگری می باشد که جهت بهینه کردن مشارکت جوامع محلی و سودرسانی به آنها در فرایند برنامه‌ریزی گردشگری می باشد. اهداف گردشگری جامعه محور عبارتند از:
  • واگذاری کنترل بعضی از مکانهای توسعه گردشگری به افراد محلی
  • اطمینان از اینکه نیازهای اجتماعی – اقتصادی بومی در اهداف عینی لحاظ شده‌اند.
  • کنترل منابع توسط جامعه بومی

  بهره گیری از فواید گردشگری برای جامعه بومی(شارپلی ،120:2006) .

  [1] Boosterism

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  [2] Economic

  [3] Land-use

  [4] Community tourism planning

  متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

  لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

  دسته بندی : پایان نامه